Página Principal


medallas

Deporte


Promovemos a práctica do deporte, como unha peza clave no desenvolvemento persoal.

Ofértanse unha ampla gama de actividades que se completan coa participación en diferentes eventos deportivos.

ballet

Expresión artística


A arte é unha linguaxe universal.

Actividades como a música, a danza, a escritura ou o teatro enriquecen e contribúen ó desenvolvemento emocional e creativo do noso alumnado.

dinosaurio

Viaxes e saídas culturais


Ao longo do curso, e adaptado a cada etapa escolar, realízanse distintas viaxes e saídas culturais.

Os escolares sempre van debidamente acompañados por persoal do centro.

Alumnos

Centro plurilingüe


Centro pioneiro, incorporándose no curso 2010/2011 á rede de Centros Plurilingües de Galicia, impartindo en inglés a área de Plástica dende 1º a 6º de Primaria.

Único centro BEDA da Mariña


BEDA (Bilingual English Development & Assessment) consiste nunha implantación gradual no ensino do inglés, orientada progresivamente a acadar o bilingüismo Español-Inglés.

Centro examinador de Cambridge


Preparación gratuita para o alumnado dos exames da universidade de Cambridge, que e realizan no propio centro.

Abalar

Proxecto Abalar


Abalar é o proxecto que promove a integración plena das TIC na práctica educativa.
O proxecto Abalar persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo,un proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos do ensino.

Que implica?


A estratexia do proxecto Abalar xira arredor do concepto de centro educativo dixital. Polo que as nosas aulas están dotadas de proxector, pizarra dixital e un ordenador portátil para cada alumno.

Abalar no colexio


Incorporámonos á Rede de Centros Abalar no curso 2010/2011. Na actualidade contamos con catro aulas Abalar (5º e 5º de Primaria e 1º e 2º de ESO).

chegamooos

Chega ao colexio de maneira segura!


O colexio ten contratado un servicio de transporte do que se asegura que cumpre coa normativa vixente. Conta, ademáis , cun servicio de acompañante en todas as rutas.

Paradas en Foz, Xove, Burela, Barreiros, Alfoz, O Valadouro, Lourenzá e Mondoñedo.

merenda saudable

Coidamos a alimentación


Dispoñemos de servicio de comedor escolar que cumpre con toda a normativa vixente.
Todos os menús son elaborados nas instalacións do colexio e deseñados baixo control nutricional, e con dietas adaptadas para nenos e nenas con alerxias ou intolerancias alimentarias.

 


 

ÚLTIMAS NOVAS