Comedor


 Ao frente do servizo de comedor, está persoal cualificado do Centro.

O servizo de Comedor cumpre coa normativa vixente:

  • DOG do Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Orde de 13 de xuño de 2008 pola que se modifica a de 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, o funcionamento e a xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes desta consellería.
  • Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición
  • Dispoñemos de menús elaborados baixo control nutricional, e con dietas adaptadas para nenos/as con alerxias ou intolerancias alimentarias.

CURSO 2021 / 2022

Bimensual Setembro / Outubro

CURSO 2020 / 2021

Menú Bimensual Mayo / Xuño

Menú Bimensual Marzo / Abril

Menú Bimensual Xaneiro – Febreiro

Menú Bimensual Novembro / Decembro

Menú Bimensual Setembro – Outubro

CURSO 2019 / 2020

Menú Bimensual Marzo – Abril

Menú Bimensual Xaneiro / Febreiro

Menú Bimensual Novembro / Decembro

Menú Bimensual Setembro / Outubro

CURSO 2018 / 2019

Menú Bimensual Maio – Xuño

Menú Bimensual Marzo – Abril

Menú Bimensual Xaneiro – Febreiro

Menú Bimensual Novembro – Decembro

Menú Bimensual Setembro – Outubro

CURSO 2017 / 2018

Menú Bimensual Mayo – Junio

Menú Bimensual Marzo – Abril

Menú Bimensual Xaneiro- Febreiro

Menú Bimensual Novembro – Decembro

Menú Bimensual Setembro- Outubro

CURSO 2016 / 2017

Menú Bimensual Maio-Xuño

Menú Bimensual Marzo-Abril

Menú Bimensual Xaneiro-Febreiro

Menú Bimensual Novembro-Decembro