Página Principal


medallas

Deporte


Promovemos a práctica do deporte, como unha peza clave no desenvolvemento persoal.

Ofértanse unha ampla gama de actividades que se completan coa participación en diferentes eventos deportivos.

ballet

Arte


A arte é unha linguaxe universal.

Actividades como a música, a danza, a escritura ou o teatro enriquecen e contribúen ó desenvolvemento emocional e creativo do noso alumnado.

dinosaurio

Viaxes e saídas culturais


Ao longo do curso, e adaptado a cada etapa escolar, realízanse distintas viaxes e saídas culturais.

Os escolares sempre van debidamente acompañados por persoal do centro.

Alumnos

Centro plurilingüe


Centro pioneiro, incorporándose no curso 2010/2011 á rede de Centros Plurilingües de Galicia, impartindo en inglés a área de Plástica dende 1º a 6º de Primaria.

Único centro BEDA da Mariña


BEDA (Bilingual English Development & Assessment) consiste nunha implantación gradual no ensino do inglés, orientada progresivamente a acadar o bilingüismo Español-Inglés.

Centro examinador de Cambridge


Preparación gratuita para o alumnado dos exames da universidade de Cambridge, que se realizan no propio centro.

merenda saudable

Coidamos a alimentación


Dispoñemos de servicio de comedor escolar que cumpre con toda a normativa vixente.
Todos os menús son elaborados nas instalacións do colexio e deseñados baixo control nutricional, e con dietas adaptadas para nenos e nenas con alerxias ou intolerancias alimentarias.


ÚLTIMAS NOVAS