Oferta Educativa e Horario


NIVEIS EDUCATIVOS

  • Educación Infantil
  • Educación Primaria
  • E.S.O.

CONCILIACIÓN FAMILIAR E EDUCATIVA

  • Horarios do Colexio e das titorías adaptados para que as familias poidan asistir.
  • Oferta variada de servizos complementarios: comedor, acollida matinal, transporte.
  • Oferta variada de actividades extraescolares.

HORARIO DO COLEXIO

  • Educación Infantil:09:45 a 13:00h e de 14:35 a 17:10h.
  • Educación Primaria: 09:45 a 13:00h e de 14:35 a 17:10h.
  • E.S.O.: 09:45 a 14:15h e de 15:30 a 17:10h.

Calendario Escolar Curso 2019 / 2020