Oferta Educativa e Horario


NIVEIS EDUCATIVOS

  • Educación Infantil
  • Educación Primaria
  • E.S.O.

CONCILIACIÓN FAMILIAR E EDUCATIVA

  • Horarios do Colexio e das titorías adaptados para que as familias poidan asistir.
  • Oferta variada de servizos complementarios: comedor, acollida matinal, transporte.
  • Oferta variada de actividades extraescolares.

HORARIO DO COLEXIO

  • Educación Infantil:09:30 a 12:50h e de 14:20 a 16:50h.
  • Educación Primaria: 09:30 a 12:50h e de 14:20 a 16:50h.
  • E.S.O.: 09:30 a 14:00h e de 15:10 a 16:50h.

Calendario Escolar Curso 2023 / 2024