PERTENCEMOS A ESCOLAS CATÓLICAS


CREEMOS NA EDUCACIÓN 

O  propósito da institución foi sempre axuntar esforzos para facer posible unha visión do mundo nacida da mensaxe cristiá; acompañar aos centros e aos seus titulares na súa tarefa educativa; e exercer un labor de vertebración nacional, de representación institucional e empresarial, de promoción da identidade católica dos centros e de formación dos seus directivos e profesores.E todo iso porque cremos na educación, cremos na liberdade de ensino e na escola concertada como beneficio para o conxunto do sistema educativo e garantía de igualdade de oportunidades.

ESCOLAS INNOVADORAS 

Escolas Católicas traballa para facer realidade a misión evanxelizadora da escola católica e para impulsar escolas abertas, innovadoras e integradoras. Tradición e innovación únense movidas pola “paixón por educar” da escola católica en España.

 

VÍDEO PROMOCIONAL MARCA ESCOLAS CATÓLICAS

Estamos ás portas do inicio do período de solicitude de admisión de matrícula cara o curso 2021/22.

Escolas Católicas, entidade á que pertence o noso centro, está a lanzar unha campaña publicitaria consistente en vídeos promocionais, cartelería, cuñas en radio e Redes Sociais… para tratar de reforzar esta marca.

Presentámoslles o primerio vídeo promocional. Agardamos que lles guste.