ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2023-2024


Prazos para o proceso de admisión de alumnos para o curso 2023/2024:

( Decreto 13/2022, do 3 de Febreiro )

 

1. Renuncia á solicitude de reserva de praza nun centro de adscrición: ata o 28 de febreiro de 2022.
2. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo de 2022.
3. Publicación de criterio complementario, en caso de cambio: No caso de cambio do criterio complementarios fixado por cada centro educativo, deberá ser aprobado e publicado antes do 1 de marzo de 2022.
4. Sorteo público da letra de desempate: última semana de febreiro.
5. Presentación de solicitudes ordinarias de admisión: do 1 a o 21 de marzo de 2022 ambos incluídos.
6. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión do baremo: do 24 de marzo ao 6 de abril de 2022 (10 días hábiles, contados a partires dos dous seguintes ao remate do prazo de presentación de solicitudes).
7. Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: antes de 25 de abril de 2022.
8. Publicación das listaxes DEFINITIVAS: antes do 15 de maio de 2022.
9. Prazos de formalización de matrícula:
a) Do 20 de xuño ao 30 de xuño de 2022 para Infantil e Primaria
b) Do 27 de xuño ao 11 de xullo de 2022 para ESO
c) Prazo extraordinario para ESO do 1 ao 12 de setembro de 2022 As instancias presentadas entre o 22 de marzo de 2022 e o 25 de abril de 2022, ambos incluídos, serán consideradas solicitudes FÓRA DE PRAZO.

 

 Decreto Admisión Alumnado 13/2022, de 3 de febrero

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria.

COMPROBACIÓN DE DATOS DE LOS MIEMBROS COMPUTABLES DE LA UNIDAD FAMILIAR

ANEXO  II-ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Áreas de Influencia Colexio Nosa Señora do Pilar Foz.

Criterio Complementario