Coñécenos


Colexio Nosa Señora do Pilar


Colexio Nosa Sra. do Pilar é un centro confesionalmente católico que se inscribe na misión docente da Igrexa por medio da educación cristiá da nenez e xuventude co estilo franciscano e mariano que lle inspirou a Nai Fundadora Paula Gil.

Consideramos a educación como un proceso harmónico que leve a alcanzar o desenvolvemento integral da persoa.

Potenciamos o traballo intelectual para que cada alumno desenvolva ao máximo as súas capacidades. Formamos na análise e o sentido crítico que os capacite para o discernimento e a toma de decisións. Fomentamos a formación para o tempo libre.

CONTAMOS CON…

  • Pavillón polideportivo propio
  • Parque infantil cuberto
  • Todas as aulas dixitalizadas
  • Banco de libros de texto
  • Grupo de teatro propio
  • Asociación de Pais/Nais
  • Oferta moi variada de actividades extraescolares