Transporte


A Titularidade do Colexio Plurilingüe Nra Sra del Pilar, ten contratado o servizo de transporte asegurándose previamente de que reúne os requisitos establecidos no Real Decreto 443/2001 de 27 de Abril. O acompañante do Autobús, fai todas as rutas acompañando ao alumnado, controlando a asistencia e calquera incidente que poidera acontecer.

Ruta 1: CERVO-BURELA-FOZ

CERVO (08:55)-VILAR (09:00)-BITÁCORA (09:03)-ESTANCO (09:07)-CASA DO MAR (09:10)-P. PEPE (09:15)-CANGAS (09:20)-NOIS (09:22)-FAZOURO (09:25)-MARZÁN (09:30)- COLEXIO

Ruta 2: BURELA

TELEFÓNICA (09:10)-BANCO PASTOR (09:12)-O CAMPÓN(09:15)- COLEXIO

Ruta 3:  LOURENZÁ-BARREIROS-FOZ

LOURENZÁ (09:10)-VILAMAR (09:15)- BARREIROS (09:25)-COLEXIO