Seguro escolar


 Dispoñemos de seguro escolar.

Aquí teñen á súa disposición o modelo de impreso que deberán cubrir no caso de que  NON  se acollan ao seguro escolar, así  como toda a información referida ao mesmo.