RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR. CALENDARIO ELECCIÓNS. Curso 2016/2017RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR. CALENDARIO ELECCIÓNS. Curso 2016/2017

 

AOS PAIS/NAIS DOS ALUMNOS/AS DO COLEXIO DO PILAR

Polo presente comunicado queremos informalos que segundo a lexislación vixente, no mes de novembro procedederase á renovación parcial do Consello Escolar do Centro. Indicar que nesta ocasión débense renovar e polo tanto téñense que elexir:

– Dous representantes do profesorado.

– Un representante do alumnado.

– Dous representantes dos pais, un deles o proposto pola ANPA.

– O representante do persoal de administración e servizos.

Para máis información teñen o documento completo no seguinte enlace ou na sección de circulares.

Calendario Eleccións Consello Escolar

 


Comments are closed.