DOMUND 2016DOMUND 2016

 

Campaña misioneira do Domund 2016:

Os alumnos do Colexio do Pilar, estamos a participar ao longo desta semana na campaña solidaria do DOMUND.

Esta campaña ten como obxectivos vivir a fe e o compromiso da caridade cos máis pobres e cooperar coas misións nas necesidades materiais dos misioneiros e das propias misións a través das Obras Misionais Pontificias.

Este ano a campaña leva o lema «Sal de tu tierra», unha invitación que o Papa Francisco nos fai a sair de nós mesmos, para, como misioneiros, pormos ao servicio dos demáis.


Comments are closed.