Programa Madrugadores


Como ben saben, o noso centro leva varios anos ofertando ás familias o Programa Madrugadores co obxectivo de axudar a conciliar a vida familiar e laboral de pais e nais do noso alumnado e que, en consecuencia, supón a ampliación do horario de apertura do noso colexio dende as 8:00 horas nos días lectivos. Este é un servicio totalmente gratuíto que responde ó compromiso da Entidade Titular, Equipo Directivo e profesorado deste centro por servir de axuda ás familias que comezan a súa xornada laboral antes do inicio das clases e que, como non podía ser doutra forma, pretende mellorar e adaptarse en función das novas necesidades que vaian xurxindo.