Servizos


Programa madrugadores

Este programa gratuito pretende dar resposta ás familias que, por unhas ou outras razóns, necesitan conciliar a vida familiar, escolar e laboral. Neste centro funcionará o programa MADRUGADORES, en horario de 8:00 a 9:30 horas ao longo de todo o curso. O alumnado usuario deste programa estará atendido por mestres e realizará actividades variadas.

 


Comedor escolar

Dispoñemos de servicio de comedor con menús elaborados baixo control nutricional. Toda a preparación dos alimentos se realiza nas instalacións propias do Colexio. O alumnado usuario deste servizo, ademáis, estará atendido por monitores especializados.

 

 

 

 


Transporte escolar

Este servizo facilita para todas aquelas familias que o precisen, a chegada ao colexio de maneira segura.  O alumnado usuario deste servizo estará acompañado por persoal do Colexio.

 


Seguro escolar

Dispoñemos de seguro escolar.


Biblioteca

Dispoñemos de biblioteca.