Autorizacións


A continuación pódense descargar as diferentes autorizacións  relevantes do noso Centro.

Enlace para a Xustificación online de Faltas de Asistencia: